NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Pressemelding: EUs… 29. apr 2011

Pressemelding: EUs forbud mot dyretesting i fare

NOAH – for dyrs rettigheter markerer den internasjonale Forsøksdyrenes uke ved å sette fokus på dyr som utnyttes i kosmetikkindustrien. EU vurderer nå å utsette sitt varslede forbud mot dyretestet kosmetikk, og NOAH vil be norske myndigheter gå foran med et godt eksempel og innføre et forbud i Norge.

Hva:
Minnestund for forsøksdyr – det blir holdt appeller og publikum oppfordres til å tenne et minnelys for forsøksdyrene og legge ned blomster.

Når og hvor:
Lørdag 30. april, kl. 17.00, Eidsvolls plass (foran Stortinget).

– Dyrerettighetsforkjempere over hele verden forventet at EU/EØS ville innføre totalforbud mot produksjon og markedsføring av kosmetikk som er testet på dyr fra 2013. Når EU nå vurderer å utsette forbudet etter press fra kosmetikkindustrien, appellerer NOAH til norske myndigheter om å gå foran med et godt eksempel og innføre importforbud mot dyretestet kosmetikk i Norge, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH, som også sitter som representant i Forsøksdyrutvalget.

De fleste dyreforsøk for kosmetikkformål ble allerede forbudt i EU fra 2009, det samme ble salg av produkter som hadde blitt testet på dyr med disse metodene. Fra 2013 skulle forbudet gjelde all dyretesting. Imidlertid vil EU i 2011 vurdere en eventuell forlengelse av fristen, og dyrevernorganisasjoner over hele Europa protesterer. NOAH har i tillegg startet en kampanje for at Norge skal innføre et eget importforbud mot slik kosmetikk. Per i dag er dyreforsøk for kosmetikkformål i praksis ikke tillatt i Norge – men en stor mengde dyretestede produkter selges likevel i Norge, grunnet import.

– Stadig flere firmaer velger å bruke de mange tilgjengelige alternative metodene isteden, og har en produksjon som er helt fri for dyreforsøk. Det er på tide å stenge grensene for denne type unødige og uetiske produkter, og NOAH håper et eventuelt tiltak fra Norge, vil kunne bidra til at EU ser alvoret og ikke utsetter sitt forbud. Det er et paradoks at dyreforsøk som man ikke ønsker skal gjøres i Norge, likevel promoteres gjennom storstilt salg av dyretestede produkter, sier Martinsen.

NOAH oppfordrer publikum til å stille seg bak kravet ved å delta på minnestunden i anledning den internasjonale markeringsuken for forsøksdyr, og ved å signere NOAHs opprop på www.kosmetikk.info.

Kontakt:
NOAH v/ Siri Martinsen, 959 444 99, siri@dyrsrettigheter.no.

Fakta om kosmetikktesting

  • Selv om Norge har forbud mot bruk av dyr i kosmetikktesting, selges det store mengder dyretestede produkter i Norge fordi de aller fleste kosmetiske produkter importeres.
  • EU har lovet å forby produksjon og salg av dyretestet kosmetikk fra og med 2013, noe som også ville gjelde for EØS (Norge), men nå vurderer å utsette forbudet på ubestemt tid, etter press fra kosmetikkindustrien.
  • Det finnes ikke nøyaktig statistikk for hvor mange dyr som årlig dør i kosmetikktester, men at det kan dreie seg om millioner.
  • Det finnes en rekke dyrefrie testmetoder, som cellekulturer, kjemiske testsystemer og matematiske analysemodeller, som brukes av de mange kosmetikkfirmaene som ikke tester på dyr.
  • De alternative testmetodene er gjerne mer pålitelige og nøyaktige enn dyreforsøkene fordi de er basert på menneskeceller, og at det er strengere kvalitetskriterier for å få disse metodene godkjent enn for dyreforsøkene.
Bli medlem