NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Oppfordrer studentene… 5. des 2004

Oppfordrer studentene til å nekte dyreforsøk

NOAHs kampanje «Etisk Læring» til UiB:
Oppfordrer studenter til å nekte dyreforsøk

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499
Jan Magnus Weiberg-Aurdal, talsperson NOAH-Bergen: 95886674

NOAH-for dyrs rettigheter setter fokus på dyreforsøk ved universitetet i Bergen med et arrangement på Kvarteret tirsdag 7. desember, og oppfordrer studenter til å ta ansvar for egen etikk ved å nekte dyreforsøk.

NOAHs leder Siri Martinsen, første veterinær utdannet uten dyreforsøk i Norge, holder foredrag om etisk læring, alternativer og samvittighetsnekting.

Dato: 07. desember 2004
Tidspunkt: 16:00
Sted: «Speilsalen» på Kvarteret, Olav Kyrresgate 49

– Vet lærere som insisterer på disseksjoner av drepte dyr og dyreforsøk som læringsmetode, hva de egentlig lærer sine elever? Vet de at de på ingen måte bruker det mest effektive middel for å lære anatomi eller fysiologi – men tvert imot en metode som lærer likegyldighet overfor lidelse? Er dette holdninger man vil ha hos fremtidige forskere, feltarbeidere og veterinærer? spør Siri Martinsen i NOAH, som selv har gjennomgått veterinærstudiet uten bruk av forsøksdyr.

NOAH er tilknyttet et internasjonalt nettverk som arbeider for å fremme etiske læringsmetoder, og stadig flere studenter og lærere verden over går bort i fra dyreforsøkene:

– Dyreforsøk i undervisningen er rett og slett utdatert. Innenfor datateknologien er mulighetene tall-løse: fra virituelle disseksjoner som studentene kan utføre på skjermen, til virtual reality-simuleringer av kliniske teknikker – bare fantasien setter grenser. Moderne modeller for kirurgi kombinert med praksis sammen med erfarne yrkesutøvere gir en bedre utdannelse enn dyreforsøk, i tillegg til at det gir erfaring med omsorg for ekte pasienter. Etisk læring uten dyreforsøk lærer studenter alt de kan ønske å vite om sitt fag – i tillegg lærer de at dyrs liv har en verdi, sier Martinsen.

NOAHs Bergens-avdeling satser sterkt på å påvirke studenter og lærere ved universitetet gjennom kampanjen Etisk Læring, og flere studenter er også involvert allerede:

– Dyreforsøk i undervisningen lærer ellers oppegående mennesker til å utføre overgrep mot sine medskapninger som ren rutine. Ved bruk av dyreforsøk i undervisningen normaliseres og videreføres det synet samfunnet har på dyr som forbruksvarer som kun har verdi ut fra hvilken kunnskap eller økonomisk gevinst menneskene kan tilegne seg ved utnyttelsen av dem, sier talsperson for NOAH-Bergen Jan Magnus Weiberg-Aurdal.

– NOAH har stor tro på at studenter og lærere også i Norge snart vil bli klar over at læring uten dyreforsøk er både faglig bedre og mer etisk. Tiden er overmoden for et totalforbud mot bruk av forsøksdyr i studiet, da det idag finnes registrert tusenvis av ulike alternativer til disse forsøkene. Universiteter i USA, Australia, England, Tyskland, Nederland og Sverige utdanner nå leger, veterinærer og biologer helt uten dyreforsøk og i Italia har studentene lovfestet rett til å nekte bruk av dyr. I Norge møter studenter som vil nekte dyreforsøk på samvittighetsgrunnlag, derimot fortsatt liten velvilje. Det er på tide å ønske tanker om dyreetikk velkommen ved norske naturfag-studier, avslutter Siri Martinsen.

Bli medlem