NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > NOAH aksjonerer mot… 20. apr 2007

NOAH aksjonerer mot hundeoppdrett til forsøk

Internasjonale «Forsøksdyrenes Uke»:
NOAH aksjonerer mot hundeoppdrett til forsøk

NOAH – for dyrs rettigheter aksjonerer utenfor Løken Gård i anledning «Forsøksdyrenes Uke». Gården har vært i søkelyset for å kjøpe opp private hunder til dyreforsøk. Gården avler opp hunder til dyreforsøk i Norge, Sverige og Danmark, og har allerede flere katter oppstallet som er tiltenkt forsøksdyroppdrett, selv om de ikke har tillatelse til dette.

Sted: Løken Gård, Eidsberg i Østfold
Tid: Aksjonen starter kl. 1345 lørdag 21. april
Hva skjer? Over 150 demonstranter vil sette ned like mange kors på området utenfor gården til minne om alle de døde forsøkshundene. Bannere, informasjon, appeller og overrekkelse av protestskriv vil også være del av markeringen.
Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter v/ Siri Martinsen. tlf 959 444 99

Hundene brukes i forsøk både i Norge, Sverige og Danmark – men navnene på laboratoriene som mottar dem har kun Løken Gård selv.

– I Sverige ble over 1100 hunder drept i forsøk i 2005, det er grunn til å tro at flere av disse har kommet fra Løken Gård. Vi har dokumentasjon på smertefulle tannforsøk utført på hunder både i Sverige og Norge; bl.a. forsøk hvor hundene har gått med det forskerne selv definerer som «store mekaniske skader» og betennesler i flere måneder, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Dyrevernorganisasjoner i Danmark mener å ha kartlagt at hunder i danske forsøk, som bl.a. kommer fra Løken Gård, har blitt brukt i organtransplantasjonsforsøk. Disse forsøkene er i så fall svært lidelsesfulle.

– Innenfor Norges grenser er hundene fra gården brukt i flere lidelsesfulle forsøk: de er blitt påført lungeskader som modell for dykkeskader; de er blitt påført nyreskader og hjertefeil. Et forsøk fra 2006 på blodforgiftning og operasjonsinfeksjoner, beskriver at hundene i studien viste svikt i flere organer, forteller Martinsen.

– NOAH vil likevel legge vekt på at smerte i forsøkene ikke på langt nær er det eneste kritikkverdige ved forsøksoppdretten. Når man oppbevarer ca 150 hunder på et areale som en gym-sal, og dyrene stort sett oppholder seg der inne, aldri får oppleve reell frihet og utfoldelse, aldri får tilfredsstilt sitt sosiale behov for en stabil flokk, så gjør man seg skyldig i overgrep mot hundenes helt basale behov. Hver og en av disse hunene har like stort behov for individuell oppmerksomhet, for lek og utfoldelse som enhver familiehund. Det er etisk galt å ta dyrenes liv – de har også et livsønske slik som oss selv, sier Martinsen.

– Løken Gård har flere ganger oppgitt at hundene brukes til «akuttforsøk», særlig i forbindelse med utprøving og trening av metoder for hjertekirurgi. Dette er tydeligvis et formål oppdretterne forventer sympati for. Men nettopp innenfor dette feltet finnes stadig flere alternative metoder, og hundene dør rett og slett fordi tradisjonsbundne forskere ikke viser interesse for disse metodene. Det finnes f.eks. en modell for blodgjennomstrømning av døde donerte menneskekropper til bruk i kirurgitrening, utviklet av en hjernekirurg. Det finnes også virtual reality muligheter for denne type utprøving og trening, sier Martinsen.

NOAH forventer et stort oppmøte for aksjonen – også fra dyrerettighetsforekjempere fra Sverige som arbeider mot svenske forsøk på dyrene fra gården.

– NOAH har fått henvendelse fra svært mange som ønsker å delta i markeringen mot salg av hundene og kattene til dyreforsøk. Ikke minst reagerer folk på oppdretternes uærlighet; de har kjøpt inn hunder fra private og løyet om hva hundene skal brukes til. Når de nå også planlegger oppdrett av katter og allerede, uten tillatelse, har et betydelig antall katter på gården som tydeligvis er tiltenkt forsøk, er det mange som spør seg hvordan de har fått tak i disse dyrene, sier Martinsen.

– NOAH vil imidlertid understreke at uansett om Løken Gård skaffer seg hunder og katter fra folk som tror at dyrene skal få et godt liv og ikke har noen anelse om at de går til dyreforsøk, eller om de driver egen oppdrett på dyr som aldri har levd i andre omgivelser enn en forsøkdyr-kennelen, er deres virksomhet et overgrep mot dyrene – et overgrep vi vil ha stoppet, avslutter Martinsen.

Bli medlem