NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Internasjonale Forsøksdy… 24. apr 2004

Internasjonale Forsøksdyrenes Dag 24 april

NOAH-aksjon mot ulovlige dyreforsøk: Stopp bruk av dyr i undervisningen

Kontakt:
Siri Martinsen, leder: 95944499
Ada Dahl, kampanjekoordinator Oslo: 90885667
Sofie Engelstad, kontaktperson NOAH-Trondheim: 95923328
Jan Magnus Weiberg-Aurdal, kontaktperson NOAH-Bergen: 95886674

NOAH-for dyrs rettigheter krever umiddelbar stopp i bruk av dyr i undervisningen og prinsipielt forbud mot dyreforsøk generelt. Til tross for at dyrevernloven allerede idag krever at eksisterende alternativer brukes, utføres norske studenter dyreforsøk, mens studenter ved utenlandske universiteter benytter alternativer. Disse ulovlige dyreforsøkene må stoppes.

Norge henger etter i utviklingen, og benytter ikke alternativer til bruk av forsøksdyr i undervisningen. Dette til tross for at alternativene har vært tilgjengelige i mange år, og det stadig utvikles flere moderne etiske læringsmetoder uten bruk av dyr. Norske myndigheter satser heller ikke et eneste øre på utvikling og innføring av alternativer til dyreforsøk generelt. NOAH mener at et minimumskrav er et offentlig fond for alternativer.

NOAH vil i anledning Forsøksdyrenes dag fremme disse kravene overfor Stortinget, og vil samtidig informere publikum gjennom aksjoner i Bergen, Oslo og Trondheim lørdag 24.april.

I Oslo samles motstandere av dyreforsøk i et demonstrasjonstog som vil gå gjennom byens gater og ende opp utenfor Stortinget, der det blant annet vil bli holdt appeller. Bannere og plakater med slagord som «Frihet for forsøksdyrene, forby dyreforsøk» vil gi et klart budskap til publikum.

Dato: 24. april 2004
Tidspunkt: 14:30-15:30
Sted: Youngstorget (14:30), deretter til Eidsvollsplass foran Stortinget (15:15-15:30)

NOAH krever:
• Innfør prinsippielt forbud mot bruk av dyr i forskning, i motsetning til dagens generelle tillatelse.
• Forby dyreforsøk og avliving av dyr i undervisningsformål.
• Opprett et statlig fond for alternativer til dyreforsøk

– Norsk Dyrevernlov slår fast at det er ulovlig å forbruke dyr i undervisnings-sammenheng hvis alternativer finnes. Det er ingen tvil om at alternativene finnes, og at norske universiteters bruk av dyr dermed er på kant med loven. Drap av dyr for undervisningens skyld er en en grufull anakronisme som ikke har livets rett i et moderne, etisk og kvalitetsbevisst undervisningsmiljø,” sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter

– Fortsatt utfører studenter i fysiologi et hundre år gammelt forsøk med frosker som de klipper av hodene av på. Flere moderne data-program er laget nettopp for å erstatte forsøket, og studenter kan også gjøre et harmløst forsøk på seg selv for å få illustrert samme kunnskap… Den tiden bør være over hvor studenter tvinges til å begå drap for å få sitt vitnemål, sier Martinsen

– Vi vil markere overfor stortingspolitikerne at det ikke lenger er nok med god vilje – det må satses penger på å å utradere dyremishandlingen som skjer innenfor laboratoriene: Et offentlig fond for å utvikle og innføre forskning uten dyr, er et minimum. Likeså en umiddelbar stopp i alle forsøk som foregår i undervisningen.”, sier kampanjekoordinator Ada Dahl i NOAH-Oslo.

Bli medlem