NOAH logo
Forsiden > Forsøksdyrindustri > Seminar om alternativer… 17. nov 2008

Seminar om alternativer til dyreforsøk på NVH

Siri Martinsen deltok som representant for InterNICHE/NOAHs Etisk Læring -kampanje.

Seminaret kom til på initiativ fra Adrian Smith og Karina Smith ved Norges Veterinærhøgskole, som driver databasen NORINA, og ble avholdt tirsdag 12. februar.

Siri Martinsen ble invitert fra InterNICHES internasjonale utlånsbibliotek for å demonstrere alternativer til dyreforsøk. Modeller, video, DVD-er og selvekseprimentapparatur ble vist frem til de mange og interesserte oppmøtte.

Omlag 70 studenter kom innom utstillingen i tillegg til undervisningspersonell ved NVH. Studentene viste stor begeistring for demonstrasjonen, og da særlig for de realistiske modellene hvor de kunne trene suturer og blodprøvetaking på «plast-pasienter».

InterNICHEs utlånsbibliotek turnerer over hele verden, og har nylig vært i Russland hvor flere veterininærinstitutter etter demonstrasjonene av alternativer har avsluttet bruk avforsøksdyr og gått til innkjøp av modeller og DVD-er. Etter demonstrasjonen i Oslo, blir modellene sent til Latin-Amerika, hvor InterNICHE skal turnere på universiteter i flere land. NOAHs Etisk Læring-kampanje har et lite bibliotek tilgjengelig og tilbyr demonstrasjoner og foredrag om alternativer til interesserte studiesteder.

Bli medlem