NOAH - for dyrs rettigheter NOAH logo

Lovforslag om pelsforbud – gledelig, men ikke én dag for tidlig! 

Endelig er lovforslag om pelsforbud ute på høring! Les mer »

NOAHs brev til kommuner om skuddpremier

Her kan du lese NOAHs brev som ble sendt til alle kommunene i Norge, hvor vi fraråder innføringen av skuddpremier. Skuddpremier medfører ikke bare økt jaktpress, men også økt fare for skadeskyting og forringet status for artene som urettmessig henges ut som «skadedyr».

NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018

Vedtak om lisensfelling av 29 ulv i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo er i strid med norsk lov og internasjonale avtaler. Her kan du lese NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018.

Ulv og konfliktdemping – det kreves større innsats for å øke aksepten for ulv

Konfliktdempende rovviltforvaltning handler ikke om å skyte flest mulig ulv. NOAH har i den sammenheng sendt et omfattende brev til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren med oppfordring om å endre fokus i rovviltforvaltningen.

NOAH til Erna Solberg: Det er ingen grunn til å skyte ulv innenfor ulvesonen

NOAH har sendt et brev til statsminister Erna Solberg hvor NOAH kommenterer Naturbruksalliansens oppfordring om å skyte de tre ulveflokkene Slettås, Mangen og Hobøl, som befinner seg innenfor ulvesonen.

Vi trenger et landsdekkende dyrepoliti

Dyrepolitiprosjektet er vellykket – flere saker blir etterforsket og tatt til retten, og straffene har blitt strengere. Likevel blir mange saker henlagt og nedprioritert av politiet på grunn av manglende ressurser. Vi er avhengig av et landsdekkende dyrepoliti for at dyrevelferdskriminalitet skal få prioritet.

Står vi ovenfor det nødvendige skifte?

Debatten rundt kjøttproduksjonen får stadig større oppmerksomhet. Siste nytt er at norske forbrukere aldri har hatt lavere tillit til norsk kjøttproduksjon. Den lave tilliten tyder på at forbrukere begynner å stille betimelige spørsmål om vår utnytting av dyr. Flere faktorer bidrar til at folk ikke lenger kan snu det blinde øye til.

Aktuell video :

Ulvens Gode Naboer

NOAH har sett seg lei på flere mediers usynliggjøring av det flertallet som også i ulveområdene aksepterer og ønsker en natur hvor store rovdyr har sin plass. Vi har derfor reist rundt og snakket med noen av de som media ikke er så ivrige etter å skrive om – ulvens gode naboer!

Det er nemlig disse lite synlige stemmene som utgjør flertallet også der ulvene er: 35% av de som lever med ulv i nærheten liker godt ulv i Norge, 25% liker ulv og 16% er nøytrale. Det betyr at 76% av befolkning i sona ikke har noe imot ulv – kun 13% misliker ulven sterkt.

NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi også laget denne filmen – slik at flere stemmer kan bli hørt.

Del gjerne filmen!

YouTube:
https://youtu.be/2r_axqMcb8Y

Vimeo:
https://vimeo.com/251497800

Filmen kan lastes ned i høy oppløsning her:
https://we.tl/09khniJ30g