NOAH - for dyrs rettigheter NOAH logo

NOAHs Fakkeltog mot pels 2017

Lørdag 21. oktober gikk NOAHs Fakkeltog mot pels av stabelen for fjortende gang, denne gangen med rekordmange 8900 oppmøtte! Les mer »

NOAHs Fakkeltog mot pels 2017

Lørdag 21. oktober trenger pelsdyrene DEG! Les mer »

Hjelp en katt til jul!

Over de to siste årene har NOAH arbeidet med to omfattende prosjekter for vanskeligstilte katter – nå behøver kattene hjelp!

To nye enheter med dyrepoliti!

Etter forhandlinger fra Venstre, med støtte fra FrP er det nå satt av 4 millioner kroner i ekstra bevilgning til å utvide dyrepolitiet!

Stillingsutlysning Fagmedarbeider

NOAH søker fagmedarbeider med engasjement for å styrke dyrs rettigheter, til en langsiktig ansettelse.

Planteprotein og cellekjøtt – en bedre måte å fø verden på!

Globalt utvikles og investeres det stort i nye produkter som kan erstatte animalsk protein i kosten og på den måten bidra til å øke global matsikkerhet på en bedre måte.

Hunden Bob

Bob er en av mange hunder som har blitt offer for Norges urettferdige hundelov, i denne saken kan du lese mer om hans historie og NOAHs arbeid.

NOAHs arbeid for hjemløse katter

NOAH mottar støtte fra Stiansen Stiftelse til informasjonsarbeid for hjemløse katter.

Aktuell video :

Noen kaller det underholdning