NOAH - for dyrs rettigheter NOAH logo

Lovforslag endelig lagt fram

Nå er endelig forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr lagt frem på Stortinget! Les mer »

Årets jordbruksforhandlinger

Nå står vi ovenfor årets jordbruksforhandlinger, og her kan du lese mer om hva forhandlingene går ut på, samt NOAHs innspill til forhandlingene.

Mattilsynet svikter dyrene i rovdyrdebatten

NOAH mener at Mattilsynet går langt utover sitt mandat når de tar stilling for å skyte flere sterkt og kritisk truede dyr.

Det vi tar fra dyrene

En kalv bare sekunder fra døden på slakteriet. Foto: Erik Lindegren

Husdyrindustrien fratar dyrene deres liv, relasjoner, bevegelsesfrihet og andre essensielle deler av deres livskvalitet. Dette liker vi dårlig å dvele ved. 

NOAH reagerer på Bollestads uttalelser om pelsdyrnæringen

Landbruksministeren har kommet med en rekke bekymringsverdige uttalelser om pelsdyrnæringen som får NOAH til å reagere.

NOAH forventer sterkt dyrevernfokus i ny hundelov

I mars 2019 ble det kjent at ansvaret for hundeloven blir overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Med dette har NOAH nå forventinger til et sterkt dyrevelferdsfokus.

Nordisk samarbeid mot pels

Nordiske dyrerettighetsorganisasjoner: Demokratisk støtte og økonomiske årsaker til pelsoppdrett i Norden er borte
Sammen med dyrevernsorganisasjoner i Estland, Finland og Sverige har NOAH via Fur Free Alliance i årevis jobbet for å stoppe pelsdyroppdrett i våre respektive land. NOAH vil nå ha et tettere samarbeid med de utenlandske organisasjonene for å gjøre kampen mot pels enda […]

Aktuell video :

Ulvens Gode Naboer

NOAH har sett seg lei på flere mediers usynliggjøring av det flertallet som også i ulveområdene aksepterer og ønsker en natur hvor store rovdyr har sin plass. Vi har derfor reist rundt og snakket med noen av de som media ikke er så ivrige etter å skrive om – ulvens gode naboer!

Det er nemlig disse lite synlige stemmene som utgjør flertallet også der ulvene er: 35% av de som lever med ulv i nærheten liker godt ulv i Norge, 25% liker ulv og 16% er nøytrale. Det betyr at 76% av befolkning i sona ikke har noe imot ulv – kun 13% misliker ulven sterkt.

NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi også laget denne filmen – slik at flere stemmer kan bli hørt.

Del gjerne filmen!

YouTube:
https://youtu.be/2r_axqMcb8Y

Vimeo:
https://vimeo.com/251497800

Filmen kan lastes ned i høy oppløsning her:
https://we.tl/09khniJ30g